• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

L’Orthodoxie entre Tradition et Modenité (Zürich, 16.05.2009)

Conference soutenue à Ökumenisches Forum für Glauben Zürich, le 16 mai 2009, et poubliée sous le titre: "Orthodoxie zwischen Tradition und Moderne" dans le magazin ”Religion und Gesellschaft in Ost und West” (RGOW) No. 10/2009, pp. 12-15 

 En premier lieu je voudrais remercier les organisateurs de m’avoir invité à participer à cette Assemblée générale annuelle de l’association G 2 W – „Forum oecuménique pour la foi, la religion et la société dans l’Est et l’Ouest” et de m’avoir proposé le thème: „L’Orthodoxie entre Tradition et Modernité”. J’ai reçu cette invitation avec joie, comme un honneur qui m’est fait et avec la crainte de décevoir les membres distingués de cette Assemblée. Je ne suis pas un professeur de théologie qui lit beaucoup pour préparer des cours ou pour écrire des études et des livres. Attendez-vous donc, non pas à une conférence doctorale, mais plutôt au partage de quelques pensées et de soucis qui me préoccupent en relation avec ce thème. Ma vocation d’évêque est de servir et d’enseigner le peuple de Dieu, moins à partir de livres que j’ai  lus, qu’à partir de mon expérience personnelle de communion avec Dieu. Par ailleurs, comme évêque, je me sens responsable non seulement du diocèse que l’Église à laquelle j’appartiens m’a confié, mais de toute l’Église de Dieu, donc de tout ce qui se passe dans l’Église chrétienne. Paul Evdokimov exprime la responsabilité de l’Évêque ainsi: visible sur le plan horizontal, l’autorité de l’évêque se limite à son diocèse; sur l’axe vertical, il est l’évêque de l’Église tout entière.

Citește mai departe...

Ortodoxia între Tradiţie şi modernitate ( Zürich, 16 mai 2009)

Conferință susținută la Ökumenisches Forum für Glauben,  Zürich, 16 mai 2009, publicată cu titlul: "Orthodoxie zwischen Tradition und Moderne" în revista ”Religion und Gesellschaft in Ost und West” (RGOW) Nr. 10/2009, pp. 12-15 

Mai întâi aşi dori să mulţumesc pentru invitaţia de a participa la Adunarea generală anuală a Asociaţiei G 2 W – „Forul ecumenic pentru credinţă, religie şi societate în Est şi Vest” şi pentru tema propusă: „Ortodoxia între Tradiţie şi Modernitate”. Am primit invitaţia cu bucurie ca pe o cinste care mi se face, dar şi cu o anumită teamă de a nu dezamăgi distinsul auditoriu al acestei Adunări. Eu nu sunt un profesor de teologie care citeşte mult pentru a-şi pregăti cursurile sau pentru a scrie studii şi cărţi. De aceea, să nu vă aşteptaţi la o conferinţă doctorală, ci mai degrabă la împărtăşirea unor gânduri şi dureri care mă frământă în legătură cu tema aceasta. Chemarea mea de episcop este aceea de a sluji şi a învăţa poporul lui Dumnezeu nu atât din cărţile citite, cât mai ales din experienţa comuniunii personale cu Dumnezeu. Ca episcop mă simt responsabil nu numai de eparhia pe care Biserica de care aparţin mi-a încredinţat-o, ci de întreaga Biserică a lui Dumnezeu, deci de tot ceea ce se petrece în Biserica creştină.

Citește mai departe...

Spiritualitatea credinţei – Impulsuri pentru o împreună-lucrare ecumenică (Nürnberg, 1.02.2009)

Cuvânt rostit cu prilejul invitației primite de a participa la jubileul Uniunii Evanghelice, Nürnberg, 1 februarie 2009    

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Îngăduiţi-mi ca la început să mulţumesc Domnului Reinke Detlev, preşedintele Uniunii Evanghelice, ramura Nürnberg e.V. pentru invitaţia de a ţine predica zilei cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de la întemeierea Uniunii. Această invitaţie este pentru mine o cinste, dar şi o provocare. Cinste, pentru că mă fac părtaş unui eveniment atât de important la care doriţi să auziţi o voce ortodoxă, iar provocare, pentru că această voce ar putea să sune cu totul neobişnuit în inimile multora. De aceea, îl rog pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru al tuturor să-mi dea Cuvântul Său, care este „cuvânt cu putere multă“ (Matei 7, 29) pentru ca să vorbesc nu ceea ce place oamenilor, ci ceea ce ne este necesar tuturor spre mântuire.

Citește mai departe...

Spovedania în viaţa duhovnicească (Nürnberg, martie 2009)

P.C. Pr. Sabin Vodă de la Radio Renaşterea – Alba Iulia, în dialog cu Înaltpreasfinţitul Mitropolit Serafim Joantă. Înregistrare CD (apărută la Radio Renașterea, 2010, cu titlul ”Cum să ne rugăm”)

Nevoia unui povăţuitor duhovnicesc * Cum ne alegem duhovnicul * Pregătirea pentru spovedanie * Cât de des să ne spovedim * Canonul – expresia practică a pocăinţei * Lucrarea harului prin gura duhovnicului * Smerenia ucenicului şi smerenia duhovnicului * Omul lui Dumnezeu – omul duhovnicesc * Sfinte necazuri – sfinte dureri – sfinte suferinţe – sfinte boli pentru înaintarea în viaţa duhovnicească

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit Serafim, de ce avem nevoie de un povăţuitor în viaţă şi în special de un părinte duhovnicesc ?

Citește mai departe...

Spiritualitate monahală românească: isihasm, paisianism, note distincte faţă de monahismul altor Biserici Ortodoxe

Articol din 2011 pentru Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi (3 volume) în colaborare cu Academia Română, în curs de apariţie;

Introducere

Termenul de „spiritualitate”, tradiţional în literatura de specialitate din Occident, câştigă şi la noi tot mai mult teren în studiile referitoare la viaţa duhovnicească, mai cu seamă că el a fost folosit de Părintele Profesor Dumitru Stăniloae la editarea manualului pentru Institutele teologice intitulat: „Teologia Morală Ortodoxă”, cu subtitlul „Spiritualitatea Ortodoxă”. Se pare că marele nostru teolog care şi-a publicat esenţialul creaţiei sale în timpul Dictaturii comuniste nu putea să folosească pentru o astfel de carte un titlu tradiţional şi anume acela de Mistica ortodoxă sau Ascetica ortodoxă, expresii dezagreate de puterea comunistă.

Citește mai departe...

construimcatedrala.ro