• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

Spovedania în viaţa duhovnicească (Nürnberg, martie 2009)

P.C. Pr. Sabin Vodă de la Radio Renaşterea – Alba Iulia, în dialog cu Înaltpreasfinţitul Mitropolit Serafim Joantă. Înregistrare CD (apărută la Radio Renașterea, 2010, cu titlul ”Cum să ne rugăm”)

Nevoia unui povăţuitor duhovnicesc * Cum ne alegem duhovnicul * Pregătirea pentru spovedanie * Cât de des să ne spovedim * Canonul – expresia practică a pocăinţei * Lucrarea harului prin gura duhovnicului * Smerenia ucenicului şi smerenia duhovnicului * Omul lui Dumnezeu – omul duhovnicesc * Sfinte necazuri – sfinte dureri – sfinte suferinţe – sfinte boli pentru înaintarea în viaţa duhovnicească

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit Serafim, de ce avem nevoie de un povăţuitor în viaţă şi în special de un părinte duhovnicesc ?

Citește mai departe...

Spiritualitatea credinţei – Impulsuri pentru o împreună-lucrare ecumenică (Nürnberg, 1.02.2009)

Cuvânt rostit cu prilejul invitației primite de a participa la jubileul Uniunii Evanghelice, Nürnberg, 1 februarie 2009    

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Îngăduiţi-mi ca la început să mulţumesc Domnului Reinke Detlev, preşedintele Uniunii Evanghelice, ramura Nürnberg e.V. pentru invitaţia de a ţine predica zilei cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de la întemeierea Uniunii. Această invitaţie este pentru mine o cinste, dar şi o provocare. Cinste, pentru că mă fac părtaş unui eveniment atât de important la care doriţi să auziţi o voce ortodoxă, iar provocare, pentru că această voce ar putea să sune cu totul neobişnuit în inimile multora. De aceea, îl rog pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru al tuturor să-mi dea Cuvântul Său, care este „cuvânt cu putere multă“ (Matei 7, 29) pentru ca să vorbesc nu ceea ce place oamenilor, ci ceea ce ne este necesar tuturor spre mântuire.

Citește mai departe...

Le monachisme au XXI-e siècle

 Conference soutenue a Symposion ”Religions et cultures en dialogue “, Communauté S. Egidio, Nicosie, le 17 novembre 2008

Le monachisme chrétien est une forme spéciale de vie chrétienne basée sur les vœux monastiques : pauvreté, chasteté et obéissance. Ces trois vœux sont prononcés en toute liberté après un stage, plus un moins long, de vérification.

Par ces vœux, les moines entendent vivre le maximalisme évangélique : „ Si tu veux ętre parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu aura un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi ! “ (Mt. 19, 21) ou „ Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-męme et prenne sa croix, et qu’il me suive “ (Mc. 8, 34). Dans l’Eglise primitive et dans l’Eglise Orthodoxe jusqu’aujourd’hui, l’habit monastique ne crée pas du point de vu juridique un état spécial. Les moines sont des laiques, à l’exception de ceux d’entre eux qui sont ordonnés et qui appartient à l’état sacerdotal.

Citește mai departe...

Spiritualitate monahală românească: isihasm, paisianism, note distincte faţă de monahismul altor Biserici Ortodoxe

Articol din 2011 pentru Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi (3 volume) în colaborare cu Academia Română, în curs de apariţie;

Introducere

Termenul de „spiritualitate”, tradiţional în literatura de specialitate din Occident, câştigă şi la noi tot mai mult teren în studiile referitoare la viaţa duhovnicească, mai cu seamă că el a fost folosit de Părintele Profesor Dumitru Stăniloae la editarea manualului pentru Institutele teologice intitulat: „Teologia Morală Ortodoxă”, cu subtitlul „Spiritualitatea Ortodoxă”. Se pare că marele nostru teolog care şi-a publicat esenţialul creaţiei sale în timpul Dictaturii comuniste nu putea să folosească pentru o astfel de carte un titlu tradiţional şi anume acela de Mistica ortodoxă sau Ascetica ortodoxă, expresii dezagreate de puterea comunistă.

Citește mai departe...

Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu cădeţi în ispită (Mt. 26, 41)

Prefață la Carte de Rugăciuni, ediție bilingvă română-germană, Alba Iulia, 2008

Într-o lume agitată şi tot mai nesigură, plină de contradicţii şi de ispite, care şi-a pierdut orice reper moral, într-o lume poluată şi ameninţată de catastrofe naturale, cum este lumea în care trăim, nimic nu-i mai necesar şi mai folositor omului ca rugăciunea. Rugăciunea care, singură, este leac împotriva tuturor relelor, începând cu depresiile şi bolile psihice; care, singură, menţine echilibrul sufletesc şi dă omului curaj în lupta cu greutăţile vieţii şi, mai presus de toate, bucuria de a trăi. Şi totuşi, rugăciunea este cea mai neglijată, fie din lipsă de timp, fie din prea puţinul interes pentru cele duhovniceşti, fie din nepăsare sau uitare. Astfel, omul se lipseşte pe sine de cel mai solid suport al vieţii sale. Este adevărat că pentru a te ruga trebuie să ai o motivaţie profundă: să crezi în necesitatea rugăciunii şi, mai ales, în puterea ei. Cine crede cu adevărat că omul a fost creat pentru comuniunea veşnică cu Dumnezeu, care se realizează, înainte de toate prin rugăciune; cine crede că a te ruga este un act de nobleţe şi că rugându-te te împărtăşeşti în modul cel mai real de puterea lui Dumnezeu, care te face asemenea Lui, acela va găsi întotdeauna timp de rugăciune şi se va ruga cu plăcere şi cu bucurie.

Citește mai departe...

construimcatedrala.ro