• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

Prelegere susținută în limba germană (”Das Sakrament der Ehe – Ehescheidung – Teilnahme am Abendmahl”) în  Cadrul Zilelor Bisericii (15.  Kirchentag, Bodensee – 15-17 Juni 2012)

Dumnezeu este dragoste, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul (I Ioan 4, 8), pentru că este comuniune de Persoane. Dragostea nu se poate manifesta decât în comuniunea persoanelor. După interpretarea Părinţilor Bisericii a locului despre facerea omului (cf. Facere 1, 26-27), Dumnezeu l-a creat pe om după „chipul” Său în vederea „asemănării” cu Sine. Chipul lui Dumnezeu în om constă tocmai în capacitatea sa de a primi şi de a manifesta pe plan creat iubirea şi comuniunea dintre Persoanele divine. Dacă omul trăieşte potrivit naturii sale în comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii săi, el ajunge la desăvârşire sau la „asemănarea cu Dumnezeu”. Familia este locul prin excelenţă în care se trăieşte iubirea lui Dumnezeu. De aceea familia este o icoană a Sfintei Treimi. Sfatul treimic: „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Facere 2, 18), subliniază realitatea fundamentală a omului care nu se poate împlini de unul singur, ci numai în relaţia cu semenul său. Astfel în familie, bărbatul se împlineşte prin femeie şi femeia prin bărbat. Iar copiii desăvârşesc împlinirea celor doi părinţi. Tot astfel şi în societate, nimeni nu se poate realiza de unul singur, ci numai în comuniunea şi cu ajutorul celorlalţi. Lipsa comuniunii îl desfigurează pe om creat tocmai pentru comuniune. De aici apar toate suferinţele din lume.

Mă adresez Înaltpreasfinției Voastre pentru a-mi acorda un interviu care să contribuie la partea de cercetare pentru lucrarea mea de licență cu tema „Deasa împărtășire”

1. Cu îngăduința Inaltpreasfinţiei Voastre aș dori să vă propun o paralelă între nevoia de împărtășire cu Sfintele Taine şi pregătirea pentru împărtășire. În ce măsură nevoia de împărtășire poate să îndreptățească lipsa pregătirii duhovnicești?

Mântuitorul a instituit Taina Euharistiei la „Cina cea de Taină“ pentru a rămâne în continuare pe pământ nu numai în duh, ci şi sub forma pâinii şi a vinului care devin, prin rugăciunea Bisericii, trupul şi  sângele Lui. Întrucât omul nu este numai duh, ci şi trup, el are nevoie să se hrănească atât duhovniceşte cât şi trupeşte. Dacă rugăciunea este hrana sufletului, trupul şi sângele Domnului sunt „adevărata mâncare şi adevărata băutură“ pentru trup (Ioan 6, 54). Sfânta Liturghie este singura Taină a Bisericii care-i hrăneşte pe credincioşi atât duhovniceşte cât şi trupeşte: duhovniceşte, prin rugăciunile şi cântările ei, de o frumuseţe şi de o adâncime mistică unice, iar trupeşte, prin împărtăşirea cu trupul şi sângele Domnului. Fiind „Cina Domnului“, se înţelege că toţi cei ce participă la Sfânta Liturghie trebuie în mod normal să se împărtăşească din masa ce le este pusă înainte. Căci nimeni nu se duce la o cină fără să guste din bucatele care i se oferă.

Cuvânt de învățătură rostit la Sfânta Litughie săvârșită la parohia românească din Stuttgart, transmisă în direct de postul de televiziune ZDF

 Iubiţi credincioşi şi credincioase, iubiţi telespectatori,

Hristos a înviat !

Îngăduiţi-mi ca în cuvântul pe care doresc să vi-l pun la inimă, să mă opresc la trei momente din această Evanghelie, a slăbănogului de la lacul Betezda care în traducere înseamnă „Casa Milostivirii”.

München, mai 2013

Despre Biserica Ortodoxă se ştie că este o Biserică liturgică sau o Biserică rugătoare pentru că ea crede că harul mântuitor oferit lumii prin Jertfa de pe cruce şi Învierea Domnului nostru Iisus Hristos se împărtăşeşte Bisericii ca şi comunitate de credincioşi, precum şi fiecărui credincios integrat în Biserică, în primul rând şi înainte de toate prin rugăciune. Rugăciunea este cea mai tainică lucrare a omului credincios şi unitatea de măsură a vieţii sale duhovniceşti. Ea se ree şi unde este ascuns harul botezului, care aşteaptă colaborarea noastră pentru a se manifesta în plenitudine. Rugăciunea este, fără îndoială, expresia cea mai înaltă a dragostei faţă de Dumnezeu, aşa încât putem spune că îl iubim pe Dumnezeu atât cât ne rugăm.

Interviu realizat împreună cu PC Diacon George Adrian Aniculoaie pentru Ziarul Lumina (4 iulie 2011) și publicat sub titlul: Dialog cu IPS Mitropolit Serafim despre Sfânta Împărtăşanie. Canonul nu este pedeapsă, ci mijloc de tămăduire, în Ziarul Lumina, 1 august 2011, http://ziarullumina.ro/interviu/canonul-nu-este-pedeapsa-ci-mijloc-de-tamaduire

1. Ce este Sfânta Împărtăşanie pentru un ortodox?

Sfânta Împărtăşanie este Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos pe Care le primim la Sfânta Liturghie „spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci”. După ce a săturat mulţimile în pustie cu cinci pâini şi doi peşti şi cunoscând că iudeii au să vină să-L ia cu sila ca să-L facă rege pentru a-i hrăni mereu în chip minunat, Mântuitorul le vorbeşte oamenilor despre „pâinea vieţii”, „pâinea cea vie” sau „mâncarea cea nepieritoare” din care cine mănâncă nu va mai flămânzi în veci. Apoi le spune: „Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu” (vezi Ioan 6, 5-55).

construimcatedrala.ro