• pictura-catedrala-munchen.jpg
 • pictura-catedrala-munchen0.jpg
 • pictura-catedrala-munchen2.jpg
 • pictura-catedrala-munchen3.jpg
 • pictura-catedrala-munchen4.jpg
 • pictura-catedrala-munchen5.jpg
 • pictura-catedrala-munchen6.jpg
 • pictura-catedrala-munchen7.jpg
 • pictura-catedrala-munchen8.jpg
 • pictura-catedrala-munchen9.jpg

  A. Spiritualitate

 Mitropolitul Serafim, Sfinții printre noi: De la Paisie Olaru la Rafail Noica – duhovnici pe care i-am cunoscut, Editura Doxologia, Iași, 2015, 280 p.

 Sfinții printre noi este o carte cu multă sevă duhovnicească, în care sunt aduse împreună atât taina rugăciunii celei mai adânci, care coboară din minte în inimă, cât și trăirea alături de părinții care au purtat pe umerii lor bucuriile, durerile, neputințele și dragostea unui popor de-a lungul unui secol zbuciumat. Publicarea ei se înscrie în activitățile cărturărești întreprinse în Patriarhia Română în anul 2015, An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii.

 Toate studiile și articolele cuprinse în cartea Mitropolitului Serafim sunt scrieri ocazionale, care au fost publicate de ierarh în ultimii 20 de ani în diferite volume sau reviste și care, în urma unei revizuiri, au fost adunate în acest volum și aranjate tematic. Mai multe...

****************************************************************

Mitropolitul Serafim, Isihasmul, tradiție și cultură românească, Ed. Anastasia, București, 1994

Autorul acestei cărţi, Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a redactat această carte în limba fanceză pe când se afla în Franţa ca doctorand şi apoi ca lector universitar la Institutul Sfântul Serghie din Paris (1982-1989). Ea a fost apoi tipărită și în limbile română, germană și engleză.

Cartea este o incursiune în spiritualitatea ortodoxă românească, de la începuturi și până în zilele noastre. Autorul accentuează, în această istorie a monahismului, importanța vieții lăuntrice în viața călugărească, dar și a altor credincioși ortodocși, de la voievozi la simpli membri ai Bisericii, apelând la surse filocalice, scrieri ale părinților români și alte lucrări de referință în Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Ediții în alte limbi:

Romul Joantă, Roumanie, Tradition et culture hésychastes, Spiritualité Orientale, no. 46, Paris, 1987
Metropolit Serafim, Hesychasmus, Rumänische Tradition und Kultur, Der Christliche Osten Verl., Würzburg, 2003, 254 S.

Metropolitan Serafim Joantă, Treasures of Romanian Christianity. Hesychast Tradition and Culture, Whitby, Ontario, 2013 - second (expanded edition), 334 pagini

disponibilă electronic -www.amazon.com/dp/B00IQJYTYK

***************************************************************

  ***, Dialoguri duhovnicești, cu o prefață de Costion Nicolescu, Editura Epifania, Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul, Alba Iulia

”Cartea de faţă îmi prilejuieşte (re)întâlnirea cu unii dintre cei pe care i-aş considera, retroactiv, familia mea dragă de la Epifania. Şi ca să realizăm ce familie minunată, să privim ce pomelnic excepţional constituie coperta cărţii! Pe unii îi cunosc mai îndeaproape, față către față, le-am stat în preajmă: pe alţii doar i-am văzut şi i-am ascultat cu prilejul unor conferenţieri; În sfârşit, pe alţii nu îi ştiu decât pe calea scrierilor lor. De toţi m-am folosit şi m-am bucurat [...] Numitorul comun al tuturor membrilor acestei familii este spiritualitatea sau, cu un cuvânt mai adecvat, duhovnicia existenţei lor. Adevărurile rostite sunt adevăruri de viaţă, trăite ca atare. Citindu-le, pornirea imediată osto aceea de a extrage din aceste texte, ca pe nestemate, aforisme duhovniceşti.” Costion Nicolescu

 Cartea cuprinde dialoguri cu ÎPS Mitropoliți Andrei Andreicuţ,  Serafim Joantă, Iosif Pop, PS Episcop vicar Vasile Someşanul, Arhimandriții  Sofian Boghiu, Arsenie Papacioc, Teofil Părăian,  Ioachim Popa,Iustin Marchiş, Irenaeus Trotzke, Ieroschimonahul Ştefan Nuţescu, Ieromonahul Macarie Simonopetritul, Pr.  Constantin Galeriu, Pr. Emmanuel Jungclaussen și dl.  Nicolae Stroescu-Stânişoară.

****************************************************************

Jürgen Henkel (herausg.), Aus dem Glauben leben: Gesammelte Texte von Metropolit Serafim. Zum 60. Geburtstag [Taschenbuch], Schiller Verl., 2008

 Lucrarea cuprinde predici, conferințe și articole, precum și pastorale ale Înaltpreasfințitului Serafim, traduse în limba germană de dr. Jürgen Henkel, cel care a și îngrijit apariția acestui volum, cu ocazia aniversării Înaltpreasfințitului Serafim, la împlinirea a 60 de ani. 

 

 

 

 

 

 

 ****************************************************************

B. Liturgică 

 Dumnezeiasca Liturghie a celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur / Die Göttliche Liturgie unseres Vaters unter den Heiligen Johannes Chrysostomos, Ediție bilingvă a Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur, realizată de Pr. Dr. Constantin Mihoc, îmbunătățită de Pr. Ionuț Păun, după textul Conferinței Episcopilor Ortodocși fin Germania, Editura Teofiania, Sibiu, 2013

 Calendar Creștin Ortodox (spirală), editat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, 2016, 6+1 file

 • cu icoane făcătoare de minuni de la mănăstiri din România (Secu, Nicula,Lainici, Dintr-un lemn, Putna și Neamț)
 • dedicat Anului 2016, An omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox: cuprinde fotografii din activități cu tinerii în parohiile din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului
 • cu sfinți români (marcați cu litere albastre) și sfinți din Apus (marcați cu litere verzi)
 • Conține adresele tuturor parohiilor și ale slujitorilor din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului

 Calendar Creștin Ortodox (filă), editat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, 2016

 • cu sfinți români (marcați cu litere albastre) și sfinți din Apus (marcați cu litere verzi)
 • și indicații privind posturile, data Paștilor în 2017, precum și perioadele când nu se fac nunți în 2016 și 2017

Calendar Creștin Ortodox (agendă, 48 file), editat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, 2015

 • cu date de contact de la Mitropolie și din parohiile Arhiepiscopiei noastre
 • cu sfinți români (marcați cu litere albastre) și sfinți din Apus (marcați cu litere verzi)

 

 

 

  Calendar Creștin Ortodox (de birou, cu spirală) editat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, 2016

 • cu sfinți români (marcați cu litere albastre) și sfinți din Apus (marcați cu litere verzi)
 • 12 file; cu icoane făcătoare de minuni de la mănăstiri din România

 

 

 Carte de rugăciuni ortodoxă/Orthodoxes Gebetbuch, ediție bilingvă română/germană, îngrijită de PS Episcop Sofian Brașoveanul, ediția a doua, München, 2011, 364p.
 Slujba Sfântului Maslu/Gottesdienst der Krankensalbung, ediție bilingvă română/germană, îngrijită de PS Episcop Sofian Brașoveanul, München, 2007, 72 p.
 Slujba Sfeștaniei/Gottesdienst der kleinen Wasserweihe, ediție bilingvă română/germană, îngrijită de PS Episcop Sofian Brașoveanul,  München, 2008, 40 p.
  Slujba Botezului/Taufgottesdienst, ediție bilingvă română/germană, îngrijită de PS Episcop Sofian Brașoveanul,  München, 2013, 123 p.

 C. Biblioteca teologică germano-română/BTGR

Biblioteca teologică germano-română (BTGR) este dedicată publicării unor importante contribuţii teologice în germană şi română. Opere relevante ale teologiei româneşti şi germane urmează să fie traduse dintr-o limbă în alta. Printre acestea, evident, se numără lucrări clasice, inaccesibile din raţiuni lingvistice, precum şi pagini din literatura teologică recentă a celor două limbi. Publicarea bilingvă a referatelor reuniunilor ştiinţifice, precum şi a volumelor colective, va îmbogăţi discursul academic actual.

Secţiuni: I: Documenta (volume colective, dicţionare şi ediţii de documente); II: Historica (studii de istorie bisericească, patristică, ediţii ştiinţifice de texte şi opere istorice); III: Dogmatica (studii de dogmatică, teologie morală, teologie socială, etică şi spiritualitate), IV: Diaconica (studii din domeniul ştiinţei diaconiei şi al angajamen-tului social al bisericii); V: Practica (studii de teologie pastorală, didactică religioasă, liturgică şi drept canonic).

Editori fondatori: Pr. dr. Jürgen Henkel (Selb/Sibiu), Prof. asoc. dr. Radu Preda (Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca)
Editori: E. S. Arhiepiscop prof. Dr. Gerhard Ludwig Müller, Roma;î. P. S. dr. Serafim Joantă, Mitropolit pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord, Nürnberg; E. S. Pr. dr. Daniel Zikeli, Episcop-vicar al Biserici Evanghelice C. A. din România; Bucureşti; Pr. conf. dr. Daniel Benga, Facultatea de Teologie ortodoxă, Universitatea Bucureşti; Pr. lector univ. dr. Daniel Buda, Facultatea de Teologie ortodoxă, Universitatea »Lucian Blaga« din Sibiu/Geneva; Pr. prof. dr. Nicolae Dura (Kirchliche Pädagogische Hochschule Viena-Krems, Viena); Pr. lector univ. dr. Lucian Farcaş, Institutul Teologic Romano-Catolic, laşi; Pr. prof. univ. em. dr. Hermann Pitters, Departamentul de Teologie protestantă, Universitatea »Lucian Blaga«, Sibiu; Pr. prof. asoc. dr. h. c. Hermann Schoenauer, Rector, Diaconia Neuendettelsau; Pr. dr. dr. h. c. Albert Rauch, Ostkirchliches Institut, Regensburg

 

Ulrich H. J. Körtner, Curs fundamental de etica ingrijirii, traducere de Daniel Buda, Editura Schiller, Sibiu, 2012, 246 p.

Acest volum se ocupă cu principiile teoretice și chestiunile de bază ale eticii îngrijirii, precum și cu metodele prin care se ajunge la articularea unei opinii etice în general. În mod concret, sunt tematizate probleme etice din cercetarea legată de îngrijire, din medicina transplanturilor și a asistenței intensive, inclusiv din faza terminală. Volumul aduce informații despre maniera de lucru a comisiilor medicale de etică și prezintă publicului larg documente etice și juridice. O serie de cazuri clinice ajută pe cititor să își facă nemijlocit o imagine despre posibilitățile, prin- cipiile și regulile din etica îngrijirii. Construit de o manieră didactică, volumul este punctat de formule de sinteză, de rezumate de etapă, de reflecții deschise și de trimiteri la bibliografia care permite aprofundarea subiectelor.

 

 Anargyros Anapliotis, Jürgen Henkel (Hg.), Kirchenstatut der Rumänischen Orthodoxen Kirche [Gebundene Ausgabe], Schiller Verl., 2011, 189 p.

Statutul Bisericii Ortodoxe Române în limba germană

 

 

 

 

 

Jürgen Henkel, Nikolaus Wyrwoll (Hg.), Askese versus Konsumgesellschaft. Aktualität und Spiritualität von Mönchtum und Ordensleben im 21. Jahrhundert. Festschrift zum 65. Geburtstag SE Metropolit Serafim [Gebundene Ausgabe], Schiller Verlag, 2013, 467 p.

Volumul coordonat de Jürgen Henkel și Nikolaus Wyrwoll și intitulat ”Asceză versus societate de consum - actualitatea și spiritualitatea monahismului și a ordinelor monahale în secolul al 21-lea” adună  articole ale unor ierarhi, stareți, starețe, și membri unor ordine monastice  din Australia, Austria, Belgia, Cehia, Elveția, Germania și România cu privire la istoria și actualitatea monahismului. Volumul a fost ocazionat de aniversarea a 65 de ani de viață ai Înaltpreasfințitului Mitropolit Serafim.

 

Serafim Joantă, Hermann Schoenauer, Jürgen Henkel (Hg.), "Was ist der Mensch?" - "Ce este omul?" [Gebundene Ausgabe], 2013, 203 p.

Credinţa creştină biblică mărturisește, pe de o parte, creaţia omului printr-un act divin, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, creştinismul subliniază nevoia demântuire a omului că fiind marcat de păcat. Care este legătura între creaţia omului, asemănarea sa cu Dumnezeu şi nevoia de mântuire? Cum influențează raportul omului cu Dumnezeu, raportul său cu lumea? 

Volumul de față prezintă documentaţia celei de-a treia Consultaţii teologice între Diaconia din Neuendettelsau şi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române din mai 2013 şi oferă o privire actuală asupra punctelor de convergență asupra accentelor diferite din Antropologia ortodoxă şi luterană. Cu contribuţii ale unor teologi ca: Mitropolitul Laurenţiu al Ardealului, Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, Hans G. Ulrich şi Gunther Wenz. 

D. Diverse

 Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Catedrala Ortodoxă Română Nürnberg frescă și istorie/Rumänische Orthodoxe Kathedrale Nürnberg, Freskenmalerei und Geschichte, Ediție îngrijită de Pr. Teofil Herineanu și Diacon Dumitru Dura, autori: Grigore Popescu-Muscel și Maria Popescu-Dragomir, traducere: Jürgen Henkel, foto: Dan Samoilă și Grigore Popescu, Editura Gedo, Cluj-Napoca, 2009, 260 p.
   

construimcatedrala.ro